Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo

Amphorae ex Hispania: paisajes de producción y consumo

Publicació que tracta sobre el taller d’àmfores de la Gran Via-Can Ferrerons, que és el primer que es documenta a Premià. Es tracta d’una comunicació presentada al III Congrés Internacional de la Societat per a l’Estudi de la Ceràmica Antiga d’Hispania (SECAH),...
Heating systems in Roman villas

Heating systems in Roman villas

Publicació sobre el balneum de l’edifici octogonal, les seves circumstàncies i transformacions. Aquesta acaba de sortir dins del volum “Heating systems in Roman villas”, núm. 10 de la sèrie “Studies on the Rural World in the Roman Period”, que edita la Universitat de...