El carrer de Sant Pau antigament havia format part de l’anomenat Hort dels Tarongers, que va ser començat a urbanitzar en la dècada de 1870. De fet, es tracta de la primera gran operació urbanística de Premià de Mar. Es van fer uns plànols on s’obriren els carrers Alegria, Unió, Esperança, Aurora, Sant Pau, i en sentit vertical, Eixample i Nord.

El mes de gener de 2012, en desmuntar un tram de vorera malmès a l’alçada del núm. 15 del carrer Sant Pau, es va fer evident l’existència d’una vorera més antiga a sota (fotos 1 i 2). Es tracta d’una antiga vorera feta amb el sistema de rajols quadrats amb acabat a sardinell (maons posats drets horitzontalment un al costat de l’altre), amb els cantons superiors arrodonits manualment. En la seva part visible amiden 28 x 4 cm. Les rajoles es troben a continuació i arriben fins al límit de la façana de la casa. Amiden 24 cm de costat, malgrat que s’observa que no són del tot regulars, ja que algunes fan una mica més o una mica menys de 24 cm (foto 3). Tenen un gruix d’entre 2,70 i 3 cm, depenent de la peça. L’amplada total de la vorera des de la façana de la casa és de 97-98 cm. La llargada oberta a causa de la reparació de la vorera del segle XX és de 320 cm.

Per saber-ne més