Una punta de fletxa prehistòrica a Can Ferrerons

Durant les intervencions arqueològiques que seguiren al descobriment de l’excepcional edifici octogonal de Can Ferrerons, a l’any 2001, es va recuperar un element singular en l’estrat d’amortització final de l’àmbit 10. Es tracta d’una punta de fletxa en sílex, plana, de vores convexes amb aletes i restes d’un peduncle que es troba fragmentat. El sílex és opac, de color gris clar amb alguna veta blanca. En l’anvers presenta retoc en pràcticament tota la seva superfície, tot i que s’hi observen dos escrostonats (foto 1).

El revers es troba aplanat per abrasió, essent quelcom còncau, i s’observen traces de retocs en els costats de la punta, també aplanats per l’abrasió. Hi ha un petit escrostonat més en la part dreta del taló (foto 2).

Les mesures de la peça són: alçada 2,35 cm; amplada 1,55 cm, i gruix 0,30 cm. Se la identifica amb el número HF-1093-16.

Ignorem per quines causes la punta de fletxa de sílex, que es pot datar entorn de l’edat del bronze o poc abans, arribà a un estrat d’amortització d’època tardoantiga. Tal vegada fou una troballa que algú recollí per la seva singularitat? Potser va arribar allà com a producte d’una torrentada? Ves a saber…