La difusió del patrimoni

El coneixement de les nostres arrels més llunyanes per part d’un espectre que es consideri prou representatiu de la col·lectivitat, obtingut mitjançant canals adequats de difusió, ens faran ser una societat més culta. En aquest sentit els ajuntaments tenen unes innegables responsabilitats de gestió en la conservació i difusió del patrimoni històric i arqueològic, reconegudes legalment en diversos textos.

En els darrers anys ha hagut en aquest sentit  un important canvi de mentalitat a molts nivells pel que fa a les consideracions que es tenen sobre el patrimoni cultural, i que s’han incorporat a la seva gestió:

  • El patrimoni és un bé cultural generador de riquesa, cultura i identitat.
  • El patrimoni és un motor econòmic, bàsic per desenvolupar polítiques avançades de qualitat de vida.
  • S’han de gestionar equilibradament les facetes de recerca, conservació i difusió patrimonials.
  • El patrimoni és un bé escàs que cal protegir per a la delectació, l’aprenentatge, el referent d’identitat i el gaudi intel·lectual i estètic dels ciutadans del present i del futur.
  • La filosofia de gestió ha de considerar en règim d’interdependència la dimensió social, econòmica i cientificocultural del patrimoni.
  • El patrimoni és herència, i per tant informació. El seu objectiu bàsic és la comunicació. També constitueix un enllaç intergeneracional ampli.
  • El patrimoni s’ha de tractar sempre de manera integral. Patrimoni natural i cultural formen part d’un llegat escàs del qual som tan sols gestors temporals, i que hem de transmetre als nostres descendents de la millor manera possible.
  • S’han de desenvolupar per al patrimoni formes de gestió empresarial (pública o privada), amb caràcter obert, pluridisciplinar i intersectorial. 

Conscients de tot això, des de l’Ajuntament de Premià de Mar treballem per la difusió del patrimoni des de diverses plataformes. Així, des del web municipal hom pot accedir al patrimoni cultural premianenc (https://patrimoni.pdm.cat), amb la possibilitat d’enllaçar amb altres pàgines temàticament semblants, com  són les del Museu de l’Estampació o del Museu Romà. També en paper s’han editat treballs que fan referència al patrimoni local en general, com per exemple la Història pintoresca de Premià de Mar (2009) (foto 1) o al patrimoni arqueològic amb la Història arqueològica de Premià (2004) (foto 2), sense oblidar els més menuts de la casa, que tenen dedicada la col·lecció Primilia contes (foto 3). I és que els bons costums cal adquirir-los de ben petits…