Publicació sobre el balneum de l’edifici octogonal, les seves circumstàncies i transformacions. Aquesta acaba de sortir dins del volum “Heating systems in Roman villas”, núm. 10 de la sèrie “Studies on the Rural World in the Roman Period”, que edita la Universitat de Girona.

thumbnail of Balneum Can Ferrerons