A inicis de l’any 1998 foren enderrocats els antics edificis dels Frigorífics del Maresme SA, construïts en 1965, per tal de fer-hi una zona residencial (foto 1). Aquesta instal·lació industrial es trobava situada entre els carrers de Joan Prim, del Pilar, d’Elisenda de Montcada i de Montserrat. Durant els controls arqueològics d’obra foren descoberts tres abocadors d’època romana. El més antic és datable cap el 75 aC, mentre que els altres dos són posteriors, adscribibles cap a mitjans del segle I dC o una mica després.

Els abocasdors es trobaven a una certa fondària, a partir dels 4-5 metres, com correspon a l’antic llit de riera que és el carrer Joan Prim. Les construccions dels anys seixanta ja havien malmès parcialment les restes d’època romana (foto 2), que es veien perfectament bé en els talls (foto 3).

Aquests abocadors van proporcionar un gran volum de material arqueològic, com per exemple àmfora romana. També es pogueren recuperar altres elements més singulars, com ara un cap masculí en terracota (foto 4).