El número de març  de la revista Journal of Archaeological Science publica un extens article sobre el jaciment romà de Can Ferrerons.

Aquesta publicació s’edita a Anglaterra des dels anys 70 i està considerada una de les més prestigioses en matèria d’arqueologia. Amb una periodicitat mensual, s’hi publiquen articles d’investigació científica centrats en l’arqueologia d’arreu del món.