Una punta de fletxa prehistòrica a Can Ferrerons

Una punta de fletxa prehistòrica a Can Ferrerons

Una punta de fletxa prehistòrica a Can Ferrerons Durant les intervencions arqueològiques que seguiren al descobriment de l’excepcional edifici octogonal de Can Ferrerons, a l’any 2001, es va recuperar un element singular en l’estrat d’amortització final de l’àmbit 10....
Restes de la primera casa de Premià de Mar

Restes de la primera casa de Premià de Mar

Restes de la primera casa de Premià de Mar En el decurs del control arqueològic d’obra que es dugué a terme durant la remodelació de la plaça dels Països Catalans entre els anys 2010 i 2011, que comportà la construcció d’un aparcament de tres plantes soterrànies,...
Can Ferrerons a la premsa

Can Ferrerons a la premsa

Can Ferrerons a la premsa La consideració social que es té de l’arqueologia ha anat canviant amb els anys. Hi va haver una època en què molta gent tenia una idea molt equivocada sobre els mètodes i la funció d’aquesta disciplina.   Així, no és estrany que la creença...
La difusió del patrimoni

La difusió del patrimoni

La difusió del patrimoni El coneixement de les nostres arrels més llunyanes per part d’un espectre que es consideri prou representatiu de la col·lectivitat, obtingut mitjançant canals adequats de difusió, ens faran ser una societat més culta. En aquest sentit els...