Publicació que tracta sobre el taller d’àmfores de la Gran Via-Can Ferrerons, que és el primer que es documenta a Premià. Es tracta d’una comunicació presentada al III Congrés Internacional de la Societat per a l’Estudi de la Ceràmica Antiga d’Hispania (SECAH), celebrat a Tarragona el desembre de 2014.

thumbnail of Primeros_resultados_del_estudio_del_tall